Dit abonnement på Lokal Dyrlægevagt betyder at

STORDYRSDYRLÆGEN ER TÆT PÅ DIG OG DINE DYR

MED ET ABONNEMENT SIKRER DU …

AKUT DYRLÆGEHJÆLP

når dine dyr er syge udenfor
normal arbejdstid

ET LAVT VAGTHONORAR

så ALLE syge dyr kan få den akutte dyrlægehjælp, uden at dit budget løber løbsk