Handels-betingelser

Generelle oplysninger

Lokal Dyrlægevagt APS
Anpartsselskab
CVR. nr. 40358404

Aarestrupvej 8
4880 Nysted

E-mailadresse: dyrvagt@gmail.com

Telefonnummer: +45 40 23 46 96

Betaling

Betaling foretages via visa/dankort eller MasterCard

Beløbet hæves på kortet straks efter indgåelse af aftalen om et abonnement hos Lokal Dyrlægevagt ApS.

Der trækkes automatisk gældende beløb hver måned, hvis ikke abonnementet er opsagt.

Prisen på abonnementer variere afhængig af antal dyr og/eller opstaldningsforhold.

Ved ændringer i abonnementspriser eller ændringer i betalingsdatoen vil kunden blive varslet herom senest 1 måned inden ændringen træder i kraft.

Fast betalingsdato for abonnenter er fastsat til den sidste hverdag i måneden.

Ydelse

Vagtselskabet er ansvarlig for, at der er en dyrlæge på vagt i hverdage fra 16.00-08.00, samt weekender og helligdage fra sidste hverdag kl. 16.00 til førstekomne hverdag kl 08.00.

Vagtbesøg leveres ved opkald på vagttelefonen til abonnementshavende kunder, ved en vagtbærende dyrlæge tilknyttet Lokal Dyrlægevagt APS.

Vagtselskabet står ikke til ansvar for den enkelte dyrlæges behandlinger.

Leveringstiden for abonnementsydelsen

Vagtdyrlægen vil til enhver tid bestræbe sig på at ankomme så hurtigt som muligt efter kontakt til vagthavende dyrlæge.


Dækket område

Lolland og Falster, Sydsjælland (Vordingborg kommune) og Møn.

Kundes ansvar/forpligtigelse

Alle chipmærkede dyr skal være registrede på deres chipnummer, hvis de skal tilses af vagtbærende dyrlæge til abonnementspris, medmindre der er tegnet stutteri abonnement.

Er dyrene ikke registreret, takseres besøget som vagtbesøg uden abonnement.

Har kunden købt et nyt chipmærket dyr, har kunden 14 dage til at registrerer dyret i systemet. Kunden er selv ansvarlig for at fjerne eller tilføje et dyr, som er købt eller solgt eller afgået ved døden.

Abonnement tilbagebetales ikke, hvis et dyr sælges eller går bort.

Bindingsperiode

Abonnement(er) bindende i 6 måneder.

Opsigelse

Efter udløb af bindingsperioden kan abonnementet opsiges til udgangen af den indeværende periode.

Abonnementet skal opsiges ved opsigelse på hjemmesiden, under registreringssiden.

Har kunden betalt for en periode, der ligger efter, at kunden rettidigt har opsagt abonnementet, betales pengene straks tilbage for denne periode

Særlige vilkår

Ved vagtbesøg vil der blive takseret for honorar, befordring, medicin og materialer. Dette vil blive takseret efter vagtbesøget. Regningen sendes fra den vagtbærende dyrlæges regnskabssystem. Der kan opkræves, kontantbetaling, kortbetaling eller tilsendes en regning, afhængigt af den vagtbærende dyrlæge.

Ved manglende betaling af en dyrlægeregning ved et vagtbesøg, går abonementsbetalingen til den dyrlæge som har været på vagtbesøg. Dette medfører af abonnenten mister sit abonnement og skal herefter betale sin regning for at kunne erhverve et nyt abonnement.

Hvis Lokal Dyrlægevagt ApS lukker indenfor de første 6 måneder fra opstart tilbagebetales abonnementspengene.


Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives til dyrvagt@gmail.com. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

Ved tegnelse af abonnement giver du samtykke til, at din fortrydelsesret kan ophøre, hvis kunden tager abonnementet i brug (modtager vagtbesøg) inden fortrydelsesfristen er udløbet.


Tilbagebetaling af abonnementsbetaling

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb, du har indbetalt til os, tilbage.

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.


Hvis der er noget galt med abonnementet/medlemsskabet

Købelovens mangelsregler kan ikke finde anvendelse på abonnementer/medlemsskaber.

Træk på dit kort

Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort.

Du kan endvidere gøre indsigelse vedrørende uautoriserede debiteringer gældende over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med din kortudbyder.

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr., mailadresse på dyreejer, samt CHR nummer på besætningsejer og oplysninger på chipregistreret dyr.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere vagtdyrlæge til dig.Personoplysninger samt registrede dyr og virksomheder videregives til dyrlæger tilknyttet Lokal dyrlægevagr ApS, til at udføre dyrlægeopgaver uden for normal åbningstid.

Personoplysningerne registreres hos Lokal dyrlægevagt ApS og opbevares i op til fem år, efter abonnementes afslutning, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på lokaldyrlægevagt.dk er Lokal Dyrlægevagt ApS.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: dyrvagt@gmail.com.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Lokal Dyrlægevagt ApS via dyrvagt@gmail.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan dusende en klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr

ABONNÉR